x

אודות הרב זמיר כהן

הרב זמיר יהוידע כהן נולד בשנת תשכ"ה (1965) בשכונת בית ישראל בירושלים להוריו הרב אליעזר ומרת שושנה. אחיו הוא הרב זבדיה כהן, ראש אבות בתי הדין הרבניים בתל אביב. בנעוריו למד הרב זמיר בישיבת פורת יוסף עד נישואיו בשנת תשמ"ט (1989). לאחר מכן המשיך ללימודים בכולל והוסמך לרבנות. באותה תקופה למד הרב זמיר בחברותא עם הרב דוד לאו, לימים הרב הראשי לישראל.

 

לאחר נישואיו התגורר הרב בשכונת רוממה בירושלים, שם החל להעביר שיעורים לנערים בתחומי אמונה ומוסר יהודי, במקביל ללימודיו בכולל "אמרי דוד" להכשרת רבנים ודיינים בראשות הרב משה מרדכי פרבשטיין (כיום ראש ישיבת חברון) והרב גדעון בן משה (כיום אב"ד ירושלים). מלבד הרב דוד לאו למדו לצידו בכולל: הרב יעקב פרבשטיין (כיום דיין בבני ברק בבית דינו של הרב קרליץ), הרב יעקב כהן (כיום ראש ישיבת "נזר התלמוד"), הרב יחזקאל מנת (כיום ראש מדרשיית "נוה ירושלים"), ועוד. בסוף שנות העשרים לחייו הועמד הרב זמיר בראש כולל להכשרת רבנים ודיינים בביתר עלית, ועד מהרה הוא התמנה גם לראש ישיבת 'היכל מאיר' בעיר.

 

במקביל, החל הרב זמיר להרצות בפני קהלים שאינם דתיים ואף החל להוציא בשנת תשנ"ז (1997) קונטרסים בנושאים הנוגעים לקירוב, במקביל לספרי הלכה. התקשורת הייחודית שהוא יצר עם בני שיחו ושיחותיו המרתקות, הובילו בשנת תשס"ג (2002) להקמתו של ארגון 'הידברות' - ארגון אשר עם השנים התרחב מאוד, וכיום הוא מחזיק ערוץ טלוויזיה המשדר הרצאות של הרב זמיר ושל רבנים אחרים, מפעיל אתר אינטרנט בעל תכנים עשירים, וכן מחלקת חסד רחבת היקף, סיוע לנערות בסיכון, אתר היכרויות חינמי למתחזקים, ומתפרס על פני תחומים ציבוריים רבים.

 

הרב זמיר גם הוציא ספרים רבים תחת ידיו, מהם ספרי הלכה, מחשבה ופרשנות מקראית. בין ספריו הידועים ניתן לראות את הספר המפורסם 'המהפך', אשר חושף כיצד המדע מגלה את האמת שבתנ"ך. ארבעה חלקים הופיעו כבר בסדרה. בנוסף יצאו תחת ידיו של הרב זמיר ספר שו"ת בארבעת חלקי השולחן ערוך, וכן הספרים הבאים: 'הלכה כסדרה' - חיבור הלכתי על שולחן ערוך יורה דעה', 'מסע אל האמת' (מאגד שש חוברות שכתב הרב זמיר), 'הצופן - סודות היקום ושם האדם הטמונים באותיות העבריות', 'פירוש על שיר השירים', 'מפתחות לחיים – כל המפתחות לחיי איכות טובים ומאושרים', 'אדם ועולמו – שיחות', 'מגילת אסתר עם פירוש נזר הקודש', 'כזית בזמננו – בירור שיעור כזית בזמן הזה והמסתעף ממנו', 'ארכיאולוגיה תנ"כית – תגליות ארכיאולוגיות מסעירות המאירות באור יקרות את אמיתותו של התנ"ך', 'הגדה של פסח עם פירוש אבני נזר', ועוד.

 

את השקפתו הברורה בנושא החזרה בתשובה אפשר לראות באחד ממאמריו, שם הוא כותב: "אם החזרה בתשובה משמעותה השחתת המידות וקלקול המעשים, ריב, עלבונות וכעסים על בני המשפחה ועל כל הסובבים, הפגנות ויידוי אבנים, הרי שגם אני מצטרף מכל הלב להתנגדות הנחרצת אליה. אבל אם משמעותה שיפור המידות ותיקון המעשים, רגישות לזולת, כבוד להורים ולכל הסובבים, חסד והתנדבות, מתוך לימוד תורת השם ושמירת מצוותיו, הרי שאני חסיד נלהב שלה".