x

פרשת השבוע | ארכיון השיעורים

הרב זמיר כהן - פרשת כי תשא

מדוע סופרים את בני ישראל בעזרת מחצית השקל דווקא? איך יהיה עם ישראל אור לגויים? ומה עשה משה בהר סיני? הרב זמיר כהן על פרשת כי תשא