x

השקפה יהודית

הכרת הטוב - הרב זמיר כהן

עד כמה אנחנו צריכים לחנך את עצמנו ואת ילדנו להיות בעלי הכרת הטוב? סרטון קצר ומחזק בנושא הכרת הטוב, לחיים טובים ומאושרים

הרב זמיר כהן - חשיבות פתיחת בתי הוראה

מספר נקודות חשובות מפי הרב זמיר כהן על חשיבות פתיחת בתי הוראה בכל עיר ועיר. מתוך טקס פתיחת בית הוראה בכפר סבא של ארגון הידברות בשיתוף רבני קו ההלכה והרב פנירי

הרב זמיר כהן: ארכיאולוגיה תנכי"ת - חלק א’

בין החולות וההרים של ארצות המקרא חבוי אוצר גנוז של פיסות הסטוריה הסוחפות ארכיאולוגים מכל העולם, הם באים לחקור שרידים עתיקים שפעם אחר פעם מאמתים את כל סיפורי התנ"ך. הרב זמיר כהן חושף בסדרה זו תגליות ארכיאולוגיות, מחקרים, ממצאים, ותצלומים נדירים הממחישים את תקופת עם ישראל לדורותיו כפי שלא ראיתם קודם לרכישת סט הספרים ארכיאולוגיה תנכי"ת https://goo.gl/tnh9EK

הרב זמיר כהן - ארכיאולוגיה תנ"כית - חלק ב’

בין החולות וההרים של ארצות המקרא חבוי אוצר גנוז של פיסות הסטוריה הסוחפות ארכיאולוגים מכל העולם, הם באים לחקור שרידים עתיקים שפעם אחר פעם מאמתים את כל סיפורי התנ"ך. הרב זמיר כהן חושף בסדרה זו תגליות ארכיאולוגיות, מחקרים, ממצאים, ותצלומים נדירים הממחישים את תקופת עם ישראל לדורותיו כפי שלא ראיתם קודם לרכישת סט הספרים ארכיאולוגיה תנכי"ת https://goo.gl/tnh9EK