x
חזור אחורה

ארץ ישראל וציונות

הרב זמיר כהן: ארכיאולוגיה תנכי"ת - חלק א’

בין החולות וההרים של ארצות המקרא חבוי אוצר גנוז של פיסות הסטוריה הסוחפות ארכיאולוגים מכל העולם, הם באים לחקור שרידים עתיקים שפעם אחר פעם מאמתים את כל סיפורי התנ"ך. הרב זמיר כהן חושף בסדרה זו תגליות ארכיאולוגיות, מחקרים, ממצאים, ותצלומים נדירים הממחישים את תקופת עם ישראל לדורותיו כפי שלא ראיתם קודם לרכישת סט הספרים ארכיאולוגיה תנכי"ת https://goo.gl/tnh9EK

הרב זמיר כהן - ארכיאולוגיה תנ"כית - חלק ב’

בין החולות וההרים של ארצות המקרא חבוי אוצר גנוז של פיסות הסטוריה הסוחפות ארכיאולוגים מכל העולם, הם באים לחקור שרידים עתיקים שפעם אחר פעם מאמתים את כל סיפורי התנ"ך. הרב זמיר כהן חושף בסדרה זו תגליות ארכיאולוגיות, מחקרים, ממצאים, ותצלומים נדירים הממחישים את תקופת עם ישראל לדורותיו כפי שלא ראיתם קודם לרכישת סט הספרים ארכיאולוגיה תנכי"ת https://goo.gl/tnh9EK