x
חזור אחורה

הגות ומחשבה יהודית

הכרת הטוב - הרב זמיר כהן

עד כמה אנחנו צריכים לחנך את עצמנו ואת ילדנו להיות בעלי הכרת הטוב? סרטון קצר ומחזק בנושא הכרת הטוב, לחיים טובים ומאושרים

הרב זמיר כהן - חשיבות פתיחת בתי הוראה

מספר נקודות חשובות מפי הרב זמיר כהן על חשיבות פתיחת בתי הוראה בכל עיר ועיר. מתוך טקס פתיחת בית הוראה בכפר סבא של ארגון הידברות בשיתוף רבני קו ההלכה והרב פנירי