x
חזור אחורה

משברים ונסיונות

תמיד יש תקוה - הרב זמיר כהן

מה עושים כשהרופאים לא נותנים סיכוי? כשכל טיפולי הפוריות נכשלו? הרב זמיר כהן בקטע קצר ומחזק על מעלת האמונה בקדוש ברוך הוא