x

משפחה

הדרך לשלום בית - הרב זמיר כהן

כדי לחיות בשלום לא די שיש לאדם לב טוב, אלא הוא חייב להבין את הצרכים הנפשיים של הצד השני. הגבר צריך ללמוד מה הצרכים של האישה ואישה צריכה ללמוד מה הצרכים של הגבר קטע קצר וחשוב על שלום בית מאת הרב זמיר כהן